Stadsbeiaardier Harderwijk

Traktuur

Systeem

De overbrenging van klavier naar klepel geschiedt door tuimelaarassen voor de klokken die binnen hangen en gerichte tuimelaars voor de klokken in de omtrek. Dit is volgens de N.K.V. adviescommissie een onlogische opstelling, daar de onderdelen in de kleine vieringtoren zeer moeilijk bereikbaar zijn voor onderhoud en reparatie. De adviescommissie heeft dan ook in 1990 gepleit voor een systeem van gerichte tuimelaars, waarbij alle klokken in de omtrek komen te hangen, doch omwille van de kosten heeft men bij de uitbreiding en groot onderhoud in 1991 gekozen voor het systeem van tuimelaarassen en gerichte tuimelaars.

Uitbreiding.

1. De N.K.V. adviescommissie adviseert in juni 1990 de Stichting Beiaard Harderwijk de beiaard uit te breiden tot 3 1/2 octaaf, daar veel 4-octaafs muziek dan "speelbaar" wordt. De commissie komt tot de conclusie dat uitbreiding met meer dan twee klokjes, binnen de huidige opstelling, niet mogelijk is. De draaddoorvoer brengt deze beperking met zich mee. 2. In zijn offerte van 21 november 1990 stelt Eysbouts voor twee nieuwe klokjes te hangen aan de in 1982 geplaatste ophangbalk, naast de drie aanwezige klokken uit dat jaar. De overbrenging wou dan geschieden door nieuw te plaatsen tuimelrek voor de vijf grootste klokken en de twee nieuw te leveren klokken. 3. Stadsbeiaardier Freek Bakker stelt voor ook offerte aan te vragen bij Petit & Fritsen. Deze komt tot de conclusie, dat uitbreiding tot vier octaven wel degelijk tot de mogelijkheid behoort zonder al te grote ingrepen in de opstelling en draaddoorvoer. Petit & Fritsen komt met het idee om de draaddoorvoer van de laagste vijf klokken te verleggen d.m.v. een verdeelrek. (zie tekening klavier alternatief P&F)

Huidige staat van de traktuur

De tuimelassen met de daarop bevestigde tuimelarmen functioneren goed. Het mechaniek loopt soepel. De repetitieveren zijn goed afgesteld en geven een regelmatig verloop. De ruimte om onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden te verrichten is uiterts beperkt. Mede daardoor is het te betreuren dat de bouten en moeren van de 37 laagste klokken niet zijn vervangen door roestvrijstaal materiaal bij de onderhoudsbeurt in 1991.

Opdacht voor Petit & Fritsen

In 1991 P&F levert een nieuw vieroctaafs stokkenklavier (oud-Hollands standaard). Dit wordt naar links opgeschoven, waardoor ruimte ontstaat voor de draaddoorvoer van de zeven nieuw te gieten klokjes. Bij deze uitbreiding worden tevens 42 nieuwe tuimelaars van RVS geleverd en 42 nieuwe traktuurdraden, eveneens van RVS. Deze zijn voorzien van kunstofpijpjes (t.b.v. de waterkering) en roodkoperen binnenpijpjes.