Stadsbeiaardier Harderwijk

De Klokken

De huidige situatie van de klokken De klokkenreeks is in vier stappen tot stand gekomen: 1971 25 klokken c2,d2,e2 chromatisch d4 Eysbouts 1971 12 klokken dis4 - d5 Eysbouts 1982 3 klokken dis5 - f5 Eysbouts 1991 7 klokken fis5 - c5 Petit & Fritsen De zwaarste klok weegt 270 kg, de lichtste klok 8.5 kg.

De klank

Het klokkenmateriaal van de in 1971/72 door Eysbouts gegoten beiaard verkeert in uitstekende staat. De in 1982 e 1991 gegoten klokken van Eysbouts en Petit & Fritsen sluiten perfect aan bij de eerder gegoten 37 klokken. Ze vormen een homogene klank. De klank van de in 1991 voltooide vier-octaafsbeiaard is helder en verdragend. De stemming (evenredig zwevend) is goed. Bij de laagste klokken zijn enkele exemplaren wat dun van klank, mogelijk door te lichte klepels. Mede hierdoor maakt de beiaard een lichtklinkende indruk, terwijl in het klankgemiddelde de boventonen overheersen. Van nabij (het kerkplein) klinkt de beiaard zelfs iets te fel; op wat grotere afstand is de klank milder en meer evenwichtig. Op gepaalde plaatsen in de omgeving van de toren klinken de twee laagste klokken overheersend. De ophanging, bovenin de toren, is hiervan mogelijk de oorzaak.

Het materiaal

De Klokken zijn volgens opgave van Eysbouts en Petit & Fritsen vervaardigd uit het meest geëigende klokkenbrons, bestaande uit circa 20% tin, 78% koper en ongeveer 2% aan bijmengingen. Het brons van de klokken uit 1982 werd geleverd door de Fa. Blocq & Maneschijn uit Harderwijk (een relatie van de Stichting Beiaard Harderwijk)

De klepels

De beiaard is voorzien van mangaanbronzen speelklepels van roestvrijstalen klepelstelen. Ze variëren in gewicht van 4 - 10%.

De opschriften

De moeizaam tot stand gekomen beiaard van harderwijk zou er niet geweest zijn zonder financiële bijdrage van veel Harderwijkse verenigingen, ondernemingen, stichtingen, kerken, gemeente en burgerij. Deze bonte verzameling van goeder gevers is door Eysbouts en Petit & Fritsen vastgelegd d.m.v. opschriften.(zie foto). Tevens zijn de klokken voorzien van een sierrand met abstracte figuren.

F2 klok "Tweelingstad"

Opschriften klokken

c2 Gemeente harderwijk 1971 "Torenfonds" d Hervormde Gemeente Harderwijk 1971 e Hierden, Gemeente Harderwijk 1971 "Laot disse klokke slaon, de boer zorgt veur het graon." f Harderwijk "Tweelingstad" 1971 fis Harderwijk "Binnenstad" 1971 g Harderwijk "Havenkwartier" 1971 "Ik bin te heuren tot over de Kiekmure" gis Tinnegieter 1971 a "De Wittenhagen" 1971 bes "De Veldkamp" b2 "Het Engelserf" 1971 c3 "Stadsdennen" cis "Burgerweeshuis 1555 - 1970" d "Het Slingerbos" 1971 e "De stadsweiden" 1971 g "Dameshandwerkclub Benaja 1971 " gis V.W.B. 1971 a "Fabrikantenvereniging Harderweijk" d4 "Immanuel A.J.U. een geschenk 1971" es Juweliersbedrijf Corns den Herder" Harderwijk 1935-25 mei 1970 a Zendingskrans "Lydia" 1971 d5 California Soepen-NV.Fino Fabrieken - J.M.Holtrust/algemeen direkteur dis5 Bijdragen van burgerij en instellingen (Anjerfonds,Burgerweeshuis e5 en V.W.B. maakten uitbreiding met drie klokjes mogelijk fis5 in 1981 (Harderwijk 750 jaar stad) g5 Rotaryclub gis5 Vanghentoren a5 Drie notarissen ais5 Burgerweeshuis b5 Rotary c6 Blanco (symbolisch de burgerij)