Stadsbeiaardier Harderwijk

Bespelingen

In de geschiedenis van de tot standkoming van de beiaard, noem ik een artikel uit de plaatselijke krant, waarin gemeld wordt dat er zo bedroevend weinig gespeeld wordt op de beiaard (1974). Deze situatie is in positieve zin verbeterd. De gemeente (verantwoordelijk voor de salariƫring van de beiaardier en de honoraria van de gastbespelers) heeft zich in de loop der jaren aangepast aan de geldende normen. Elke zaterdagmorgen is er een bespeling van halfelf tot halftwaalf en op feestdagen. Op de laatste drie vrijdagavonden van de maand juli en de eerste drie vrijdagavonden van de maand augustus zijn er zomeravondconcerten. Waarvan er enkele door gastbeiaardiers worden verzorgd. Beiaardiers: 1971 - 1987 Wim Westerop Sinds 1987 Freek Bakker Op dit moment subsidieert de Gemeente voor nagenoeg 100% de bespelingen, maar dit zal in de toekomst niet meer toereikend zijn. Men wil in Harderwijk een "Vereniging van de Vrienden van de Harderwijker Beiaard"oprichten. Door het aantrekken van leden/donateurs hoopt men te komen tot een fonds, ter instandhouding van de beiaard en het kunnen blijven verzorgen van concerten.